Diensten

Minnelijk traject

Het minnelijk traject is de fase waarbij er nog geen beroep wordt gedaan op de Rechtbank. Het doel is om een bevredigende oplossing te vinden zonder tussenkomst van de rechter. In deze fase worden gerechtskosten vermeden.

Gerechtelijk traject

Wij bewandelen eerst de minnelijke weg. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, doen we u een voorstel voor het gerechtelijke traject. Hierbij wordt de verhouding tussen kosten en baten natuurlijk niet uit het oog verloren. Omdat ieder dossier anders is en dus een andere benadering nodig heeft, wordt het gerechtelijk traject per geval bekeken.

Credit Incasso is ook in het gerechtelijk traject uw incassopartner. Wij bieden u het volgende aan:

Gerechtelijke invordering bij Belgische Rechtbank
IOS: Invordering Onbetwiste Geldschulden
Gerechtelijke invordering in Nederland tot € 25.000,-
Gerechtelijke invordering in Nederland van achterstallige huurpenningen en ontruiming van het gehuurde onbeperkt in bedrag
Gerechtelijke invordering in Duitsland en Frankrijk

Expertise

Uw dossier wordt behandeld door een jurist met relevante kennis van Belgisch, Nederlands en Duits recht. De debiteur wordt benaderd in de daarmee corresponderende taal. Wij nemen naast nationale ook internationale incassodossiers in behandeling:

U heeft als Belgische firma goederen of diensten geleverd aan een Belgische firma of particulier.

U heeft als Belgische firma goederen of diensten geleverd aan een Nederlandse, Luxemburgse, Duitse of Franse firma of particulier.

U heeft als buitenlandse firma goederen of diensten geleverd aan een Belgische of Nederlandse firma of particulier.

Credit Incasso incasseert uw vorderingen in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Heeft u hierover vragen , neemt u dan contact met ons op.